התוכן העיקרי

מידע לעובדי איל"ן

שירותים פנים ארגוניים של הסניף

 • שיווק פעילות הסנף ומוסדותיו במרחב
 • פורום מנהלי מוסדות איל"ן חיפה
 • פיתוח מנגנונים של איגום משאבים וייעול בפעילות הסניף ומוסדותיו
 • פורום יו"ר סניפים צפוניים של איל"ן
 • ארגון אירועים חוצי מוסדות איל"ן חיפה
 • גיבוש עובדים, מנהלים וצוותים מקצועיים
 • "מצעד הפרוטות"
 • גיוס משאבים
 • הוקרת מתנדבים
 • השמת מתנדבים
 • תחזוקת אתר ברשת ופייסבוק
 • קידום פעילויות הסברה בבי"ס לאורך השנה
 • קידום קשרי קהילה במגזרים השונים
 • קידום שיתופי פעולה עם עמותות וארגונים במרחב