התוכן העיקרי

סדנת ורטיגו שארחה "הורה איל"ן חיפה" במרכז השיקום והספורט בקריית חיים:

Media

סדנת ורטיגו שארחה "הורה איל"ן חיפה" במרכז השיקום והספורט בקריית חיים: