התוכן העיקרי

מנהלי מוסדות איל"ן חיפה

  • משה דולב -מנכ"ל איל"ן חיפה
  • שרונה שנהר- מנהלת סניף איל"ן חיפה
  • משה דולב- מנהל בית קסלר
  • שחר פרקיס- מנהל מרכז שיקום וספורט
  • דפנה הולנברג- מנהלת בית מרים