התוכן העיקרי

הנהלת הסניף

חברי הנהלת הסניף

 • שרה לבנשטיין - יו"ר
 • גב' ויואן לב
 • גב' אורה גלבוע
 • מר צביקה צלנר
 • מר אורי פלד
 • גב' אילנה לסמן
 • מר עמוס אילת
 • מר אורי יסוד 
 • מר עמוס להמן
 • גב' תרזה אלקנתי
 • עו"ד רון ברנט
 • גב' יהודית יניב
 • גב' מירי ניצן
 • מר יוסי ריבקו

חברי וועדת הכספים

 • מר צביקה צלנר- גזבר כבוד
 • גב' שרה לבנשטיין
 • מר אורי פלד
 • גב' אילנה לסמן
 • מר יוסי לב
 • מר איתן ברגבאום
 • גב' מירי ניצן
 • מר יוסי ריבקו